Tilskuddsordning til kommunal jordvernstrategi

Kommuner kan også i år søke midler til å utarbeide egne jordvernstrategier – frist 31. mai. Potten er økt.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 14.04.2023

Målet med strategien er å redusere omdisponeringen av dyrka og dyrkbar jord i kommunen. Arbeidet skal gi økt kunnskap om jordbruksarealene og økt oppmerksomhet rundt jordvernet.

Den nasjonale jordvernstrategien som ble vedtatt i 2021 inneholder en rekke tiltak for å styrke jordvernet i den kommunale arealplanleggingen. Ett av disse tiltakene er etablering av en tilskuddsordning for kommuner som utarbeider kommunal jordvernstrategi.

I 2022 var det 9 søknader, med totalt 15 kommuner, som fikk tilskudd til å utarbeide kommunale jordvernstrategier. Tilskuddspotten for er økt fra 1 million kroner i fjor til nær 1,5 millioner i år. 

I år vil Landbruksdirektoratet prioritere søknader fra 

  • kommuner med stort utbyggingspress på jordbruksareal  
  • kommuner som snart skal rullere kommuneplanen

For mer informasjon, se lenker til nyhetssaken, søknadssiden og utlysningen av tilskuddsmidlene på nettsidene til Landbruksdirektoratet.

Kontaktpersoner