Klassifisering av midlertidig omdisponerte arealer

Tiltak som er gjennomført etter varig eller midlertidig omdisponering av jordbruksareal kan få konsekvenser for klassifisering av arealene – og dermed også påvirke arealgrensene etter blant annet konsesjonslov og odelslov.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 07.04.2022

Se brev fra Landbruks- og matdepartementet datert 02.03.2022.