Utviklingen i skogbruket i Agder 2020

Utvikling i avvirkningen (m³) i Agder 2011–2020 fordelt på ved, lauv, furu og gran til industrielt formål.
Utvikling i avvirkningen (m³) i Agder 2011–2020 fordelt på ved, lauv, furu og gran til industrielt formål. Foto: Statsforvalteren i Agder.

Økende hogst og god aktivitet innen planting og ungskogpleie.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 27.01.2021

Avvirkningen i Agder har økt kraftig de 10 siste årene. Mye av den skogreiste grana vest i Agder er nå hogstmoden. Dette har gitt store utslag på hogststatestikken. I 2020 endte avvirkningen på 868 000 m³, opp snaue 0,3 % fra 2019. «Koronatilskuddet» har hatt god virkning på Agder, og uten det ville vi hatt en reduksjon i hogsten.

Følger planteantallet etter? I 2020 ble det satt ut ca. 2 millioner planter (nyplanting), litt færre enn i 2019, men det er likevel en økning på ca. 30 % planter fra 2017 og 2018. Å sikre at planteaktiviteten stabiliserer seg på dette nivået og helst økes noe, blir viktig framover.

Utvikling i antall dekar utført ungskogpleie (avstandsregulering og mekanisk etterarbeid) 2011–2020 i Agder.
Utvikling i antall dekar utført ungskogpleie (avstandsregulering og mekanisk etterarbeid) 2011–2020 i Agder. Foto: Statsforvalteren i Agder.

I 2020 ble det utført ungskogpleie på 33 000 dekar i Agder, en økning på 39 % (9 200 dekar) fra 2019. Vi må sikre at denne gode trenden fortsetter.