Søk om midler til utviklingstiltak i skogbruket

Utviklingsfondet for skogbruk skal bidra til utvikling av norsk skogbruk, særlig rettet mot det utøvende skogbruket.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 06.09.2021

Staten har for 2021 bevilget kr 4,8 mill. kr til utdeling.

Det kan søkes om midler til tiltak som fremmer forskning, utvikling, informasjon og opplæring innen skogbruket samt andre tiltak av interesse for skogbruksnæringen.

Organisasjoner og bedrifter innen skogsektoren kan søke om tilskudd. FoU-miljøer som har gode ideer og prosjekter som ligger innenfor fondets formål kan også søke.

Fristen for å levere skisser er 1. oktober.

Les mer om tilskuddet på nettsiden til Landbruksdirektoratet.