Skogbruksplaner i Songdalen

Skogeierne i Songdalen får nå mulighet til å bestille nye skogbruksplaner. De gamle planene er fra 2004. 

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 17.01.2022

Det går 15–25 år mellom hver gang det igangsettes et skogbruksplanprosjekt i et område eller en kommune. De øvrige skogeierne i nye Kristiansand kommune (gamle Søgne og Kristiansand kommuner) fikk sine nye skogbruksplaner for noen år siden.

Statsforvalteren i Agder gir 50 % statstilskudd til skogeiere som bestiller nye skogbruksplaner. For de skogeierne som ikke har en miljøplan fra før, er det innvilget 50 % tilskudd ved bestilling av også dette.  AT Skog er valgt som leverandør av planene som vil bli produsert i løpet av 2022 med leveranse i 2023.

Lenke til prosjektet: https://www.atskog.no/skogeier/skogbruksplan/skogbruksplan-i-songdalen/