Frist for ekstra innbetaling av skogfond

Vinterhogst. Foto: Reidar Tveiten, Statsforvalteren i Agder.

Skogeiere som har trukket mindre enn 40 prosent skogfond av virkesomsetningen i et kalenderår, kan gjøre en ekstra innbetaling innen 6. februar.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 21.01.2022

Skogeier kan melde inn ekstra skogfondsavsetning via sin skogfondkonto på nett eller få hjelp av kommunen. Fristen for å registrere ekstra innbetaling for 2021 er den 6. februar 2022.

Etter at ekstra skogfondsavsetning er registrert, vil skogeier motta en e-post eller brev med informasjon om innbetaling (faktura). Innbetalingsbrev sendes ut én gang i måneden.

Les mer på Landbruksdirektoratets nettside

Hvordan logge inn på din skogfondskonto via Altinn

Hvordan kommunen eller skogeier kan registrerer ekstra innbetaling av skogfond (videoen kan avvike noe fra dagens løsning)