Felles storsatsing på ungskogpleie i Agderskogen

Befaring av et granfelt på god bonitet. Ungskogpleie er utført der gruppen står, mens like bak er det ikke utført ungskogpleie, og lauv har tatt helt over. Foto: Reidar Tveiten / Statsforvalteren i Agder.

Prosjektet er i gang. Nå skal det bli stell på ungskogen i Agder.

Publisert 22.06.2023

Denne artikkelen er opprinnelig skrevet til LMD – Fylkesnytt fra Agder 2/2023


Arealet hvor det utføres ungskogpleie har over de siste par tiårene ligget for lavt i Agderskogen. Selv om det svinger litt fra år til år, er trenden fallende. Ungskogpleie er avgjørende for fremtidsskogens produksjonsevne. Uten ungskogpleie blir det både mindre tømmer, tømmer av dårligere kvalitet og redusert karbonbinding. Dette gjelder både i gran-, furu- og lauvbestand.

Gjennom en felles storsatsing, med både private og offentlige aktører, skal arealet der det utføres ungskogpleie økes til minimum 40 000 dekar årlig. I 2022 var arealet på drøye 20 000 dekar. Til sammenligning var det årlige arealet i gamle Aust-Agder noen tiår tilbake oppe i over 50 000 dekar med utført ungskogpleie de beste årene.

Alle aktørene bidrar med tid og kompetanse inn i prosjektet, men også finansiering. AT Skog ble valgt som prosjektansvarlig av en samlet styringsgruppe og har nå ansatt Jannicke Modell Røhmen som prosjektleder. Jannicke er kjent for mange innen skogbruksmiljøet som en særdeles aktiv og kunnskapsrik instruktør fra Aktivt skogbruk.

I tillegg til å øke arealet hvor det gjennomføres ungskogpleie på kort sikt er det også et mål å sikre at det blir vedvarende høy aktivitet i ungskogen på Agder også etter prosjektslutt om tre år. Et av tiltakene som skal bidra til dette er rekruttering av lokale entreprenører som ønsker å jobbe i ungskogen. Klimaet i Agder gjør at det er mulig å se for seg en helårsjobb som entreprenør i ungskogen. Når snøen ligger meterhøy i indre strøk av Agder, er det som oftest lite snø ute med kysten og gode forhold for å drive med ungskogpleie på vinteren.

Ungskogpleieprosjektet ledes som nevnt av AT Skog. Følgende er eiere av prosjektet og sitter i styringsgruppen: AT Skog, Nortømmer, Agder fylkeskommune, kommunene på Agder ved to representantkommuner, Lindesnes og Åmli samt Statsforvalteren i Agder.