Fagdager om økonomisk rådgivning

Dato:
29. september 2022 10.00 - 30. september 2022 14.30
Sted:
Strand Hotel, Fevik
Arrangør:
Statsforvalteren i Oslo og Viken og Statsforvalteren i Agder
Målgruppe:
Økonomiske rådgivere ved NAV-kontor i Agder

I samarbeid med Statsforvalteren i Oslo og Viken, inviterer vi til fagdager for økonomiske rådgivere ved NAV-kontor i Agder.

 

Publisert 26.08.2022

Nordmenn har mer enn 152 milliarder i usikret gjeld. For første gang i år har den rentebærende gjelden til nordmenn økt. Forbruksgjelden økte med 1,6 milliarder på en måned. Rentebærende gjeld, gjeld som ikke er betalt ved forfall, økte også. Dette viser at flere ikke betaler utestående ved forfall.

Samtidig øker prisene. På et år har prisen steget med 6,3 prosent, en prisvekst som er på det høyeste nivået siden 1988.

Betalingsproblemer kan medføre økt press på kommunen og særlig de sosiale tjenestene i NAV.

Kommunen har plikt til å bistå med opplysninger, råd- og veiledning til personer med økonomiske vanskeligheter, som kan bidra til å løse eller forebygge sosiale problemer.

Fagdagene retter seg mot økonomiske rådgivere som behandler de mer sammensatte og krevende økonomisakene. Det er begrenset antall plasser, med maks 40 deltagere. Vi forbeholder oss retten til å justere antallet deltagere fra hvert NAV-kontor, for å sikre at alle kommuner skal få mulighet til å delta.

Fagdagene er gratis, med bindende påmelding. Avmelding etter fristen eller manglende oppmøte, vil bli fakturert.

Vi tar forbehold om endringer i programmet.

Frist for påmelding er 22.9.2022.

 

 

Påmeldingsskjema

Dato:
29. september 2022 10.00 - 30. september 2022 14.30
Sted:
Strand Hotel, Fevik
Arrangør:
Statsforvalteren i Oslo og Viken og Statsforvalteren i Agder
Målgruppe:
Økonomiske rådgivere ved NAV-kontor i Agder

Kontaktpersoner

Dokumenter