Fagsamling - Informasjon om tilskudd for kommunale helse-, omsorg-, og sosiale tjenester

Dato:
27. januar 2022 12.30 - 14.00
Sted:
Webinar
Arrangør:
Statsforvalteren i Agder
Målgruppe:
Ledere og mellomledere i kommunale helse- og sosiale tjenester

Statsforvalteren i Agder inviterer til webinar hvor vi vil informere om aktuelle tilskudd for kommunale helse-, omsorg-, og sosiale tjenester for 2022. 

Publisert 03.01.2022

For noen av tilskuddsordningene er det signalisert at det vil komme endringer. Vi tar derfor forbehold om endelig program for webinaret. Disse vil bli publisert fortløpende på denne siden.

 

Program med forbehold om endringer:

Følgende tilskudd vil bli presentert:

 

12:30 - 12:40 Velkommen v/Statsforvalteren

12:40 - 12:55 Agder Fylkeskommunes tilskudd til frisklivssentraler

12:55 - 13:10 Husbankens tilskudd boligsosiale tiltak

13:10 - 13:25 Statsforvalterens prosjektskjønnsmidler

13:25 - 13:40 Statsforvalterens kompetanse- og innovasjonstilskudd

13:40 - 14:00 - Tilskudd utvikling av de sosiale tjenestene i NAV

                        - Tilskudd kommunalt rusarbeid

                        - Tilskudd til tjenester for personer med langvarige og sammensatte behov

 

Webinaret arrangeres på TEAMS. Det er mulig å delta både via app nettleser.

Det er ingen påmelding for å delta.

 

Følgende lenke benyttes for å delta:

Microsoft Teams-møte

Bli med fra datamaskin eller mobilapp

Klikk her for å delta i møtet

Bli med på en videokonferanseenhet

416417760@t.plcm.vc

Videokonferanse-ID: 122 465 813 9

Alternative VTC-instruksjoner