Årets tema er den nye strategien for sosial boligpolitikk «Alle trenger et trygt hjem». Hva skal til for at vi sammen skal nå dette målet? Vi inviterer deg til fire fagwebinar i løpet av september 2021.

Det er Statsforvaltaren i Vestfold og Telemark, Statsforvalteren i Agder og Husbanken sør som inviterer.

Målgruppe

Ledere og ansatte i Agder, Vestfold og Telemark som arbeider innenfor boligsosialt arbeid, kommunalt planarbeid, sosialt arbeid, Nav, skole og barnehage, skolehelsetjenesten, barnverntjenesten, flyktningtjenesten, frivillige og brukerorganisasjoner. 

Formål

Du vil få innsikt i den nasjonale strategien for den sosiale boligpolitikken "Alle trenger et trygt hjem" samt ny kunnskap og erfaringsdeling på tvers av fagområder. 
Det blir innlegg fra Statsforvalteren, Husbanken, direktorater, forsknings- og kompetansemiljø og flere kommuner som har erfaring med boligsosialt arbeid. 

Program

Meld deg på 8. september kl 09-11: "Alle trenger et trygt hjem" - nasjonal strategi for den sosiale boligpolitikken

Denne første dagen blir det innlegg fra statsforvalteren i Vestfold og Telemark, Husbankens regiondirektør, rådmannen i Tønsberg og ordføreren i Arendal. Mer info kommer. 

Påmeldingsfrist: 7. september kl 09. 

 

Meld deg på 15. september kl 09-11: Boligsosiale hensyn i planarbeid

 • FNs bærekraftsmål og boligsosiale hensyn i plan, v/Thomas Chr. Kiland-Langeland, fung. miljøverndirektør hos Statsforvalteren i Agder
 • Erfaringer fra arbeid med boligutvikling i Arendal, v/Hans Birger Nielsen, planlegger i Arendal kommune
 • Status i boligsosialt planarbeid fra NAV Agder, v/Knut Kleven fra Statsforvalteren i Agder

Påmeldingsfrist: 14. september kl 09.

 

Meld deg på 22. september kl 09-11: Hvordan hjelpe utsatte barnefamilier, mens barna fremdeles er barn?

 • Ungt utenforskap og behovet for tverrfaglig innsats, v/Ulf Andersen i NAV
 • Alle trenger et trygt hjem, v/Edle Holt i Husbanken
 • Barna først - erfaringer fra fire pilotkommuner, v/Arne Holm fra OsloMet
 • Barna først - virkeliggjør boligdrømmen for lavinntektsfamilier, v/Kjersti Thomassen og Inger Liv Grønnerød i Kragerø kommune
 • Larvik kommune (tema kommer...)

Påmeldingsfrist: 21. september kl 09.

 

Meld deg på 29. september kl 09-11: Psykisk helse og rus - sårbare overganger fra institusjon/fengsel til bolig i kommunen 

 • Tilbakeføringsarbeid i kriminalomsorgen - strategi og erfaringer, v/Tone Gran og Helene Engen i Kriminalomsorgen
 • Perspektiver fra erfaringskonsulent, v/Bent-Arild Stornes i Farsund kommune
 • Sårbare overganger i et recoveryperspektiv, v/Inger Sørensen i Blå Kors

Påmeldingsfrist: 28. september kl 09.

 

Vi sender deltakerlenke dagen før hvert webinar. 

Vel møtt!