E-læringskurs om likestilling, inkludering og mangfold

Bufdir og KS har lansert et introduksjonskurs om arbeid med likestilling, inkludering og mangfold for ansatte og ledere i kommuner og andre offentlige virksomheter. 

Publisert 19.03.2024

Kurset tar utgangspunkt i det offentliges lovpålagte oppgaver til å jobbe med likestilling, inkludering og mangfold i tjenester, forvaltning og planlegging. Du lærer hva likestilling og diskriminering er, og hvordan fokus på likestilling, mangfold og inkludering kan heve kvaliteten og treffsikkerheten i arbeidet. Gjennom refleksjonsoppgaver, filmer, intervjuer og samtalemateriell skal de nye e-læringskursene gi ansatte og ledere praksisnære eksempler og hjelp til å bruke «likestillings- og mangfoldsbriller» i egen hverdag, uavhengig av fagområde og sektor.

Kurset er utviklet av Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) i samarbeid med KS, med faglig bidrag fra Likestillingssenteret, Likestillingssenteret KUN, Senter for likestilling ved Universitetet i Agder og Likestillings- og diskrimineringsombudet.

Kurset varer 45 minutter, men det er mulig å dele det opp. Filmer og refleksjonsoppgaver fra kurset er også tilgjengelig for bruk i egen kompetanseutvikling.

Lenke til kurs for leder

Leder til kurs for ansatte

Kontaktpersoner