Hos oss kan alle mestre – Hvordan kan det aktive landbruket bidra til å minske utenforskapet i dagens Norge?

Inn på tunet Norge SA, Norges Bondelag og Statsforvalteren i Agder inviterte til ettermiddagsseminar 14. august, og kunne tilby publikum et godt sammensatt program med «nogo attåt» i form av matpakker og juice og smaksprøver på lokalt tillaget saft fra Skråstad gårdsutsalg.

Publisert 24.08.2023

Ole Magne Omdal, tidligere rådgiver ved landbruksavdelingen hos Statsforvalteren i Agder og 1. kandidat for Senterpartiet i Kristiansand, ønsket velkommen og loset oss gjennom programmet på en stødig og engasjerende måte.

Ole Magne Omdal sørget for gode overganger i programmet. Foto: UTBA.

Fylkeslege Åse Aamland hos Statsforvalteren i Agder var først ut på programmet og ga en status på utenforskap i Agder. Hun snakket om de store utfordringene som Agder over lang tid har hatt når det gjelder levekår og utenforskap og viste oss statistikker og tall rundt dette. Dessverre viser tallene at lite har skjedd de siste nesten 30 årene, men hun påpeker at det skjer mye på Agder, at mange gode krefter er i sving og at Inn på tunet- tilbud er en del av disse gode kreftene.

Fylkeslege Åse Aamland (t.h) konkluderer med at de mest effektive tiltakene er skreddersøm og tett oppfølging, samarbeid mellom skole, helsetjeneste, NAV og arbeidsgiver og sist, men ikke minst, å bli behandlet som et vanlig menneske. Une Tangen (t.v), KS, forteller oss at når unge faller utenfor, så er det oppsiktsvekkende mange som rapporterer om manglende tilhørighet og mangel på relasjoner. Foto: UTBA.

Neste ut på programmet var seniorrådgiver Une Tangen fra avdeling for innsikt og innovasjon i KS. Hun stilte spørsmål om hvordan vi går fra kunnskap til handling som virker og om vi er rigget for fremtiden. Hun påpekte at vi vet mye om risikofaktorer for å falle utenfor og kostnadene utenforskap påfører samfunnet og snakket engasjert og engasjerende rundt dette temaet.

Regionansvarlig for Inn på tunet Norge SA, Katarina Ødegaard, ledet samtalen med Søstrene Kjevik og Theodor, tidligere bruker og nå ansatt, slik at vi ble nærmere kjent med deres tilbud og hvordan dette tilbudet oppleves. Søstrene Kjevik holder til på Østre Tveite gård i Arendal og har vært godkjent IPT-gård siden 2014.

I dette innslaget var det ikke vanskelig for publikum å skjønne hvor stor betydning Søstrene Kjevik har hatt, og fremdeles har, for Theodor. Han har nærmest blitt et familiemedlem og som han selv uttrykte det: «Nå blir de ikke kvitt meg!»  

Milly Olimstad Grundesen, bystyremedlem for Senterpartiet i Arendal kommune, snakket med innlevelse om hvordan og hvorfor Arendal kommune benytter seg av Inn på tunet-tjenester.  Grundesen har ivret for å bruke slike tjenester i lang tid fordi det blant annet er et økende behov for alternative opplæringsarenaer i skolen siden flere elever faller utenfor. Hun var tydelig på tilbudet bør benyttes av flere siden det er et tilbud som kan skreddersys til den enkeltes behov.

Milly Olimstad Grundesen (SP) (t.h). Milly Olimstad Grundesen (SP) (t.v). Foto: UTBA.

Dette var det fjerde IPT-seminaret arrangert av Bondelaget, Inn på tunet Norge SA og Statsforvalteren i Agder. Selv om det i år var noen færre som fant veien til Arendal videregående skole sine lokaler på Tyholmen, så var det også denne gangen et aktuelt og engasjerende program og et lydhørt publikum.