Samtykke til å gi jodtabletter til barn i barnevernet

Ved en eventuell atomnedfall er det viktig å ha kunnskap om barnets helse for å vurdere om barn bør ta jodtablett. Den som har omsorgen for barnet må samtykke.

 

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 21.03.2022

Bufdir har gjort en vurdering i et eget brev om hvem som kan samtykke på vegne av barn i barnevernet.

Brevet fra Bufdir kan du lese her: