NY BARNEVERNSLOV!

1.januar 2023 trer ny barnevernslov i kraft. Hovedmålet med den nye loven er å øke rettssikkerheten for familiene som mottar hjelp fra barnevernet, og gi enda flere barn en trygg oppvekst.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 07.12.2022

Videre er målene med ny lov:

  • Moderniseringer i forhold til samfunnsendringer (nye familiemønster og et flerkulturelt Norge)
  • Enklere språk og struktur i hele loven
  • Sette barnas behov i sentrum
  • Bidra til økt forebygging og tidlig innsats

Statsforvalterne i hele landet har samarbeidet og engasjert advokat Leif Oscar Olsen til å lage 8 opplæringsvideoer til ny barnevernslov. Det er ikke en full gjennomgang av den nye loven, men det som i første runde er vurdert å være de viktigste kapitlene/bestemmelsene for dere som arbeider i barneverntjenestene.

 

Målgruppe: Barnevernsansatte, ledere, kommunedirektører – alle som jobber med barnevern!

 

Når: Når som helst! Opplæringsvideoene ligger i opptak og kan sees/brukes når som helst

 

Hvordan bruke opplæringen: Videoene kan sees av den enkelte, eller en hel tjeneste kan sette seg sammen å se opplæringen. Noen av sekvensene/kapitlene har refleksjonsoppgaver til slutt, og som er fine å arbeide med sammen.

 

Foredragene finner du på Youtube her