Vergemål

Oppdatert 15.02.2023

En verge ivaretar interessene til en person som enten er mindreårig, eller som har fått oppnevnt verge. Det kan oppnevnes verge for den som trenger hjelp til å ivareta sine egne interesser, enten økonomisk eller på annen måte.

Det å få oppnevnt en verge innebærer at du får hjelp til gjøremål du trenger hjelp til å utføre, slik at du kan fungere på lik linje med andre personer i samfunnet. Et vergemål skal tilpasses behovene du har, og det skal ikke være mer omfattende enn behovet tilsier. Vanlig vergemål er frivillig, og du bestemmer selv om du vil ha verge eller ikke.

Statsforvalteren er førsteinstans på vergemålsområdet. Det vil si at det er Statsforvalteren du skal kontakte hvis du, eller noen som står deg nær, trenger verge. 

Klagerett

Du kan klage på et vedtak om opprettelse av vergemål. De som har rett til å klage er den som er satt under vergemål, vergen, den som har sett fram kravet om vergemål eller personens ektefelle/samboer, nærmeste livsarving og søsken. For andre vedtak enn opprettelse av vergemål er det vanlig klagerett etter reglene i forvaltningsloven. Klagefristen er tre uker fra du mottar vedtaket. Du skal sende klagen til Statsforvalteren. Statsforvalteren kan omgjøre vedtaket, eller sende klagen videre til Statens sivilrettsforvaltning, som er tilsynsmyndighet og klageinstans for vedtak truffet av Statsforvalteren.  

Vil du bli verge?

Det er ulike typer verger:

 • Du kan bli oppnevnt som verge til barn uten foreldre, eller hvor foreldrene av ulike grunner ikke kan ivareta hele eller deler av vergeansvaret
 • Du kan bli oppnevnt som verge for voksne
  • hvis du er forelder til voksne barn
  • hvis du er søsken besteforelder, onkel, tante eller en annen person i storfamilien eller i bekjentskapskretsen. I tillegg kan du også være verge som nabo, venn eller hvis du bare har et ønske om å bidra ved å stille opp frivillig
  • hvis du velger å stille opp som verge som en del av ditt arbeid eller bare fordi du har et ønske om å være til nytte (fast verge/profesjonell)
 • Du er verge som forelder til egne barn under 18 år. Verge er den eller de som har foreldreansvaret.

Hva som kreves av deg for at du skal kunne oppnevnes til verge, kommer an på oppdraget. Statsforvalteren avgjør hvem som skal være verge, og hovedregelen er at valget tas i samråd med personen som skal ha verge. Som regel legger vi vekt på at du håndterer utfordringer, har kjennskap til regelverket og offentlige instanser, er flink til å formulere deg, har orden i egen økonomi og liker å gjøre noe for andre. Du må også ha god vandel, og verger må legge frem politiattest. Statsforvalteren sørger for nødvendig opplæring og ser til at du utfører vervet på en forsvarlig måte. 

Vis mer

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.

Publisert 27.02.2019

Vergeregnskap 2018

Fylkesmannen oppfordrer verger til å benytte Altinn for digital innsending.


Levering i Altinn gjør at vergeregnskapet mottas umiddelbart. Når flere tusen vergeregnskap skal leveres til Fylkesmannen i Trøndelag innen 30.04.2019, vil rask, effektiv og direkte overføring via Altinn være et viktig argument for verge og for Fylkesmannen.


Publisert 15.02.2019

Brev til verger og vergehavere

Det er frivillig å ha verge, og det er vergehaver selv som bestemmer om han eller hun vil ha en verge til å hjelpe seg.


Publisert 06.02.2019

Vergemål er frivillig

Statens sivilrettsforvaltning har publisert en ny informasjonsvideo om vergemålsordningen.


Publisert 02.10.2018

Fylkesmannen i Trøndelag inviterer til temadag for faste verger

Fylkesmannen i Trøndelag inviterer til temadag for faste verger.


Publisert 28.05.2018

Informasjon om fremtidsfullmakt

Hva skjer når du ikke lenger kan ta avgjørelser på egne vegne? Før 2013 ville svaret på spørsmålet ha vært opprettelse av vergemål. Ny vergemålslov åpner imidlertid for et privat alternativ til vergemål – opprettelse av fremtidsfullmakt. Ved å opprette en fremtidsfullmakt kan man, dersom man ønsker det, unngå at Fylkesmannen oppnevner verge.


Publisert 18.04.2018

Brukerundersøkelse for verger

Vi er interessert i din tilbakemelding på hvordan du som verge opplever kontakt og dialog med Fylkesmannen. Har du noen minutter å avse, håper vi du tar deg tid til å besvare våre 10 spørsmål i linken under.


Publisert 10.04.2018

Digital innsending av vergeregnskap 2017

Fylkesmannen oppfordrer faste verger til å benytte Altinn for digital innsending.


Publisert 16.02.2018

Utlendingsforskriften §§ 8-8 og 8-8 a

Det er vedtatt endringer i utlendingsforskriften § 8-8 og ny § 8-8 a. Bestemmelsene trer i kraft 1. februar 2018.


Publisert 22.01.2018

Innsending av vergeregnskap via Altinn

For verger med regnskapsplikt er det to måter å levere vergeregnskap på.

 1. Elektronisk via Altinn
 2. Pr. post til Fylkesmannen i Trøndelag, Postboks 2600, 7734 Steinkjer

Publisert 22.01.2018

Ny kontaktinformasjon

Fylkesmannen i Nord-Trøndelag og Fylkesmannen i Sør-Trøndelag ble slått sammen 01.01.2018 til Fylkesmannen i Trøndelag.


Film om hva det betyr å ha verge

Film om fremtidsfullmakt

Kontakt

Vergemålstelefonen besvares mellom kl. 12.00 - 13.30. man-fredag.

Tlf. 74 16 83 00.

 

Besøksadresser

Steinkjer:
Statens hus, Strandveien 38

Trondheim:
Statens hus, Prinsens g. 1