Tilskudd til samisk i grunnopplæringen – videreutdanning eller tilskudd til stipender

Søknadsfrist:
1. august 2024 23:59
Målgruppe:
Lærere som tar videreutdanning i samisk
Ansvarlig:
Oppvekst- og velferdsavdelingen
Hvem kan søke:
Kommuner, fylkeskommuner og frittstående grunn- og videregående skoler

Tilskuddet til videreutdanning for lærere i samisk språk eller stipend for studier i samisk språk har fra 2023 fått nye retningslinjer.

Publisert 03.03.2023

Målet for ordningen er å bidra med finansiering av skoleeiere som gir studiepermisjon til lærere eller stipend til lærerstudenter. Studiene må bidra til å fylle kvalifiseringskravene for undervisning i samisk språk i grunnopplæringen. Med samisk språk menes i disse retningslinjene de samiske språkene nordsamisk, lulesamisk og sørsamisk.

Tilskuddsmottakere er skoleeiere som er kommuner, fylkeskommuner, statlige skoler, samt grunnskoler og videregående skoler godkjent etter privatskoleloven.

Målgruppen er lærere i grunnopplæringen og lærerstudenter, som tar studier i samisk språk som kvalifiserer til undervisning i samisk i grunnopplæringen, og som forplikter seg til å undervise i samisk i grunnopplæringen etter gjennomført studium i samisk. Målgruppen omfatter også personer med høyskoleutdanning i samisk språk som tar praktiskpedagogisk utdanning for å oppnå undervisningskompetanse i samisk språk i grunnopplæringen, med påfølgende bindingstid som samisklærer i grunnopplæringen. Tilskuddet til stipend til studenter gjennomføres etter gjeldende avtale mellom Trøndelag fylkeskommune, Statsforvalteren i Trøndelag og skoleeiere. Fylkeskommunen saksbehandler disse søknadene.

Søkere i Trøndelag sender søknad om tilskudd til sftlpost@statsforvalteren.no

Søknadsfrist:
1. august 2024 23:59
Målgruppe:
Lærere som tar videreutdanning i samisk
Ansvarlig:
Oppvekst- og velferdsavdelingen
Hvem kan søke:
Kommuner, fylkeskommuner og frittstående grunn- og videregående skoler