Tilbud til voksne med langvarige og sammensatte tjenestebehov 2021

Søknadsfrist:
12. mars 2021
Målgruppe:
Voksne med alvorlige psykiske helseutfordringer og/eller rusmiddelproblemer, voldsproblematikk, og som har langvarige og sammensatte behov for behandling, rehabilitering, oppfølging og støtte.
Ansvarlig:
Statsforvalteren i Trøndelag
Hvem kan søke:
Kommuner, statlige foretak (f.eks. RHF/HF), kommuner og helseforetak i fellesskap.
Rapporteringsfrist:
12. mars 2021

Tilskuddet skal bidra til å styrke tilbudet til personer med langvarig og sammensatte tjenestebehov, ved å etablere helhetlige, samtidige og virksomme tjenester fra ulike nivå og sektorer.

 

Publisert 03.02.2021

Statsforvalterne har som oppdrag å forvalte tilskuddsordningen på vegne av Helsedirektoratet, og tildeling skjer etter søknad fra kommuner og statlige foretak (f.eks. RHF/HF).

Nasjonalt er det bevilget kr. 218 millioner til tilskuddsordningen for barn, unge og voksne med langvarige og sammensatte tjenestebehov. Hvor mye som stilles til disposisjon for Trøndelag oppdateres fortløpende.

Fra 2019 ble tilskuddsordningen todelt, og skal derfor ses i sammenheng med tilskuddsordningen Tilbud til barn og unge med behov for langvarig og sammensatt oppfølging. 

Praktisk informasjon

  • Søknadsskjema for 2021 og rapporteringsskjema for 2020 finner dere under fanen "dokument".
  • Kommunene benytter samme søknadsskjema for covid 19 tilskuddet. Presiser hvor mye det søkes om og beskrivelse av tiltak
  • Vi oppfordrer kommunene til å lese regelverket før søknaden fylles ut, og se særlig på kapittel 4. Lenke til regelverket og mer informasjon om tilskuddsordningen finner dere i feltet til høyre. 
  • Søknads- og rapporteringsskjema sendes til sftlpost@statsforvalteren.no, uten kopi til saksbehandler.
  • Rapporteringsfrist for midler tildelt i 2020 er 12. mars 2021. Frist for å levere revisorattestert regnskapsrapport er 31.03.2021.
Søknadsfrist:
12. mars 2021
Målgruppe:
Voksne med alvorlige psykiske helseutfordringer og/eller rusmiddelproblemer, voldsproblematikk, og som har langvarige og sammensatte behov for behandling, rehabilitering, oppfølging og støtte.
Ansvarlig:
Statsforvalteren i Trøndelag
Hvem kan søke:
Kommuner, statlige foretak (f.eks. RHF/HF), kommuner og helseforetak i fellesskap.
Rapporteringsfrist:
12. mars 2021