Tilbud til barn og unge med behov for langvarige og sammensatte tjenester 2021

Søknadsfrist:
12. mars 2021
Målgruppe:
Barn og unge med psykiske- eller rusrelaterte problem og lidelser som behøver tidlig utredning, behandling, oppfølging og støtte. De som lever med høy risiko for å utvikle psykososiale vansker og deres familier.
Ansvarlig:
Statsforvalteren i Trøndelag
Hvem kan søke:
Kommuner, statlige foretak (RHF, HF) og kommuner og helseforetak i samarbeid.
Rapporteringsfrist:
12. mars 2021

Tilskuddsordningen har som mål å styrke tilbudet til barn og unge som har behov for langvarig og sammensatt oppfølging, gjennom å etablere helhetlige, samtidige og virksomme tjenester fra ulike nivåer og sektorer. 

Tilskuddet skal ses i sammenheng med tilskuddsordningen Tilbud til voksne med langvarig og sammensatte tjenestebehov.

 

Publisert 03.02.2021

Nasjonalt er det bevilget 218 millioner til tilskuddsordningen som gjelder barn, unge og voksne med langvarige og sammensatte tjenestebehov. Vi oppdaterer fortløpende beløpet som stilles til disposisjon for Trøndelag.

Ekstra bevilgning: Tiltak for å avdempe konsekvensene av smittevernstiltakene for barn og unge.

Med forbehold om Stortingets godkjenning.

Flere barn og unge har opplevd negative konsekvenser på grunn av smittevernstiltak mot covid-19, dette er blant annet beskrevet gjennom rapporter fra ekspertgruppen som er nedsatt for å følge situasjonen for sårbare barn og unge.

Det foreslås derfor å øke bevilgningen til tilskuddsordningen Tilbud til barn og unge med behov for langvarig oppfølging og sammensatte tjenester med 10 mill. kroner, hvorav kr 736 779 stilles til disposisjon for Trøndelag i 2021. Disse midlene har som mål å bidra til å avdempe konsekvensene smittevernstiltakene har for barn og unge med psykiske plager og lidelser. Tiltaket foreslås innrettet slik at kommuner kan søke støtte til:

  • tiltak for å etablere og opprettholde lavterskeltilbud
  • og tilpasset, oppsøkende hjelp for barn og unge med psykiske plager og lidelser gjennom pandemien.

 

Praktisk informasjon: 

  • Søknadsskjema for 2021 og rapporteringsskjema for 2020 finner dere under fanen "dokument".
  • Vi oppfordrer kommunene til å lese regelverket før søknaden fylles ut, og se særlig på kapittel 4. Lenke til regelverket og øvrig informasjon om tilskuddsordningen finner dere i feltet til høyre.
  • Søknads- og rapporteringsskjema sendes til sftl@statsforvalteren.no, uten kopi til saksbehandler.
  • Rapporteringsfrist for midler tildelt i 2020 er 12. mars 2021. First for å levere revisorattestert regnskapsrapport er 31.03.2021.
Søknadsfrist:
12. mars 2021
Målgruppe:
Barn og unge med psykiske- eller rusrelaterte problem og lidelser som behøver tidlig utredning, behandling, oppfølging og støtte. De som lever med høy risiko for å utvikle psykososiale vansker og deres familier.
Ansvarlig:
Statsforvalteren i Trøndelag
Hvem kan søke:
Kommuner, statlige foretak (RHF, HF) og kommuner og helseforetak i samarbeid.
Rapporteringsfrist:
12. mars 2021