Tilretteleggingsmidler for studier, barnehage

Søknadsfrist:
20. september 2019 23.30
Målgruppe:
Ansatte i barnehager
Ansvarlig:
Fylkesmannen i Trøndelag, Oppvekst- og velferdsavdelingen
Hvem kan søke:
Barnehageeiere

Invitasjon til å søke på tilretteleggingsmidler, lokale prioriteringer, for barnehageeiere i Trøndelag.

Publisert 14.08.2019

For studieåret 2019/2020 kan barnehageeiere søke om tilretteleggingsmidler for ansatte som tar utdanning.

Fylkesmannen utbetaler tilretteleggingsmidler for barnehageansatte som deltar på studier som gir studie- eller fagskolepoeng, etter visse prioriteringer. Barnehageeiere kan søke om 50.000 kr per ansatt som tar minst 30 studiepoeng/fagskolepoeng i studieåret 2019/2020.

For studier som utgjør mindre enn 30 studiepoeng utbetales midler basert på utregninger av antall studiepoeng. Ett studiepoeng utgjør tilretteleggingsmidler for 1700 kr. Utbetaling av tilretteleggingsmidler er delt i to omganger, høstsemester 2019 og vårsemesteret 2020.

Fylkesmannen i Trøndelag prioriterer disse studiene for studieåret 2019/2020

  • ABLU og samlingsbasert/deltids barnehagelærerutdanning
  • Andre relevante videreutdanningstilbud kan vurderes
  • Hvis det er flere søknader enn midler, så vil tildelingen baseres på geografiske behov, jf. pedagogdekningen.

Videreutdanningsstudier de ansatte kan søke på via utdanningsdirektoratets søkeportal inngår ikke i denne ordningen.

Les mer om tilretteleggingsmidlene i dokumentet på høyre side. Søknadsskjema ligger også her.

Søknadsfrist:
20. september 2019 23.30
Målgruppe:
Ansatte i barnehager
Ansvarlig:
Fylkesmannen i Trøndelag, Oppvekst- og velferdsavdelingen
Hvem kan søke:
Barnehageeiere