Plan og bygg

Oppdatert 20.12.2023

Planlegging og arealforvaltning er en forutsetning for god samfunnsutvikling. Regjeringen og Stortinget fastsetter de nasjonale målene, og kommuner og fylkeskommunen har ansvaret for planleggingen på kommune- og fylkesnivå. 

Etter plan- og bygningsloven skal kommunene samordne den fysiske, økonomiske, sosiale og kulturelle utviklingen på sine områder gjennom løpende kommuneplanlegging. Fylkeskommunen skal gjennom sin planlegging samordne statens, fylkeskommunens og kommunens virksomhet i fylket.

Statsforvalteren har to sentrale oppgaver i arealforvaltningen:

  • Som fagmyndighet innen landbruk, miljøvern, helse og samfunnssikkerhet skal vi sørge for at nasjonale interesser blir ivaretatt.
  • Statsforvalteren skal sikre at kommunale vedtak i plan- og byggesaker er i samsvar med gjeldende lovverk.

Vis mer

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.

05.08.2021

Viktig å forebygge kvikkleireskred

Statsforvalteren i Trøndelag har gitt høringssvar og innspill til Gjerdrum-utvalget. Utvalget ble oppnevnt etter skredet i Gjerdrum, og skal blant annet se på tiltak som kan forebygge skred i fremtiden.


22.04.2021

Når du klager på naboens byggetiltak

Hvert år får Statsforvalteren rundt 400 klagesaker fra naboer og andre berørte som klager på et planlagt byggetiltak eller en reguleringsplan. Klagebehandling etter plan- og bygningsloven er en av oppgavene til våre jurister.  


16.04.2021

Ny veileder skal gjøre arealplanlegging bedre

Statsforvalteren i Trøndelag har utarbeidet en dispensasjonsveileder for arealbruk i fylket. Formålet er å sikre mer effektive søknadsprosesser for kommunene og legge til rette for medvirkning og demokratiske prosesser for innbyggerne.


30.11.2020

Eksempelsamling som viser hvordan flere norske kommuner jobber med planarbeid for Leve hele livet

KS har laget en eksempelsamling, som viser hvordan flere norske kommuner jobber med planarbeid for Leve hele livet.


02.06.2020

Avlyst - Seminar om byggavfall og miljøgifter

På grunn av situasjonen med korona, er det besluttet at årets seminar for byggavfall og miljøgifter ikke gjennomføres som planlagt.


20.03.2020

Åpner for rask endring av bygg til helse- og omsorgstjenester

Regjeringen åpnet tidligere denne uken for å fravike fra plan- og bygningsloven. Dette da utbruddet av koronaviruset kan føre til et midlertidig behov for å ta i bruk eksisterende bygg til helse- og omsorgstjenester.


25.09.2019

Fylkesmannens innspill til arbeidet med kommunale planstrategier

Nye og tidligere folkevalgte skal i løpet av 2020 vedta planstrategi for den kommende kommunestyreperioden.


10.05.2019

Opphever kommunens vedtak

Fylkesmannen i Trøndelag opphever Frøya kommunes vedtak om stans i utbygging av vindmøller.


Flere nyheter Få nyhetsvarsel