Følg prosessen og se innkomne innspill

I forbindelse med utarbeidelse av et utkast til tiltaksplan for Snøhetta villreinområde så har vi fått inn mange innspill fra 1. april til og med 1. juni. Vi har sortert disse grovt og vil nå legge ut innkomne innspill på tiltak og en kort beskrivelse. Det er ikke gjort et utvalg av aktuelle tiltak pr. dags dato. Innspillene er levert av alt fra privatpersoner, organisasjoner og offentlige instanser. Innspillene kommer i tilfeldig rekkefølge.

Publisert 03.07.2023

Arbeidet med å vurdere og rangere tiltak vil skje gjennom de neste fem månedene fram til leveringsfristen for oppdraget den 01. desember 2023. Her kan du lese mer om hvordan det skal gjøres. Det kan også tilkomme flere tiltak som ikke er beskrevet her.

Dette er en faglig prosess, og tiltaksplanene skal opp til en formell behandling på nasjonalt nivå i løpet av 2024. Da vil de også legges ut på offentlig høring. Vi håper å få på plass en godkjent tiltaksplan til starten av 2025.

De sorterte innspill legges nå ut til offentlig slik at alle kan se hva som har kommet inn av innspill og på den måten kunne følge prosessen på en bedre måte. Samtidig vil vi åpne muligheten for allmennheten til å gi innspill gjennom statsforvalterens nettsider for en periode (til og med 10. august 2023). Her kan hvem som helst komme med eventuelle nye innspill, men gjerne med vurderinger/kommentarer/innspill på allerede innkomne innspill.

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.