Forollhogna nasjonalpark 20 år

Forollhogna nasjonalpark feirer 20 år.
Forollhogna nasjonalpark feirer 20 år. Foto: Steinar Johansen.

21.desember 2001 ble Forollhogna vernet og opprettet som en av landets nasjonalparker.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 21.12.2021

Årsaken til at Forollhogna nasjonalpark ble opprettet for 20 år siden var ønsket om å bevare et stort, sammenhengende og i det vesentlige urørt fjellområde. Hensikten er å bevare området slikt det er, sikre et stort innslag av kravfulle plantearter og et rikt dyreliv med en høyproduktiv villreinstamme, samt å verne om kulturminner og kulturlandskapsinnslag.

Forollhogna nasjonalpark finner du i et fredelig høyfjellsområde, som strekker seg fra Berkåk i vest, til Dalsbygda i øst, Ålen i nord og Tynset i sør. Parken ligger omkranset av frodige seterdaler med artsrike kulturlandskap, som har status som landskapsvernområder. 

I parken finner du frodige kulturlandskap, store myrområder, mange flotte fjellvann og variert vegetasjon. Forollhogna blir av mange kalt «den grønne nasjonalparken», som et resultat av aktiv utnyttelse av beiteressursene som har vært med å forme dette unike landskapet med helt spesielle natur- og kulturhistoriske verdier.  

Lokal mat, aktive jordbruksbygder og seterliv er en viktig del av opplevelsene i området. Det er mange som tar seg hit for å fiske eller jakte etter villrein eller ryper.

Fakta om Forollhogna

  • Offisielt navn: Forollhogna nasjonalpark
  • Areal: 1061 km2
  • Vernet: 21. desember 2001
  • Består av: Forollhogna består av åtte landskapsvernområder, ett naturreservat i tillegg til selve nasjonalparken.
  • Parken strekker seg over flere kommuner; Midtre Gauldal, Tolga, Holtålen, Røros, Rennebu, Os og Tynset.

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.