Derfor verner vi natur

Verneområder er viktige for å ta vare på arter, naturtyper og landskap, og natur kan vernes ut fra ulike formål. 

Publisert 05.11.2021

De fire viktigste verneformene er nasjonalpark, landskapsvern, naturreservat og marine verneområder. 

Verneområdene tar vare på sårbare og truede naturtyper, biologisk mangfold, tar vare på steds- og regiontypiske naturområder og bevarer områder med internasjonale og nasjonale verneverdier.

Ved å klikke på bildet under kommer du til noen eksempler på områder og arter som er omfattet av ulike former for vern i Trøndelag.

Hvorfor verner vi natur?

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.