Tilskudd til tilrettelegging for kommuner med kommunale/interkommunale skadefellingslag

Stortinget har i revidert nasjonalbudsjett bevilget 11 millioner kroner til styrking av forberedelser til skadefelling av rovdyr. Bevilgningen retter seg direkte mot enkeltkommuner med kommunale skadefellingslag eller vertskommuner for interkommunale skadefellingslag. Søknadsfrist 15. juli 2023.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 29.06.2023

Stortinget har i revidert nasjonalbudsjett bevilget 11 millioner kroner til styrking av forberedelser til skadefelling av rovdyr. Miljødirektoratet har sendt ut brev til alle statsforvaltere og kommuner om endring i FKT-forskriften (forskrift om tilskudd til forebyggende tiltak mot rovviltskader og konfliktdempende tiltak) i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett. 

Hvem kan søke?

Enkeltkommuner med kommunale skadefellingslag eller vertskommuner for interkommunale skadefellingslag kan søke om tilskudd.

Hva kan det søkes tilskudd til?

Kommuner kan søke om tilskudd til tilrettelegging for fremtidige skadefellingsoppdrag i regi av kommunen. Som tilrettelegging regnes kursvirksomhet, tekniske hjelpemidler, kommunikasjonsutstyr, og annet materiell eller aktivitet som gir grunnlag for økt effektivitet i fremtidige skadefellingsoppdrag. Kommuner kan i tillegg søke om tilskudd til organisering og forberedelser av kommunale/interkommunale fellingslag.

Hvordan søke?

Søknad skal leveres Miljødirektoratet sitt elektroniske søknadssenter (se lenke i høyremargen). Søknadsfristen er 15. juli 2023. Rett utfylling i søknadssenteret oppfyller krav til innhold i søknaden. Statsforvalteren/Miljødirektoratet kan be om utfyllende opplysninger som er nødvendig for å behandle søknaden.

Ved søknadsomfang som overskrider avsatt ramme vil kommuner med vesentlige rovviltskader og mange gjennomførte fellingsoppdrag bli prioritert.

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.