Rovvilterstatning sau

Nå kan du søke om erstatning for sau tapt til fredet rovvilt. Fristen er 1. november og du må søke via Miljødirektoratets elektroniske søknadssenter.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 14.10.2020

Alle søknader må sendes inn via Miljødirektoratets elektroniske søknadssenter. Du må registrere deg som bruker første gang du bruker denne tjenesten (se veiledning under «logg inn»).

Det er ikke mulig å sende inn søknaden på papir. Alle felt i den elektroniske søknaden må fylles ut før innsending. Vedlegg kan legges ved elektronisk, eller sendes til Fylkesmannen per post. Din kommune kan hjelpe deg med å skrive ut, scanne eller kopiere dokumentasjonen du vil ha med som vedlegg.

NB! Dersom søknadsfristen 1. november ikke overholdes, avvises søknaden din. Eventuell utsatt frist for innlevering av søknad må være avtalt med Fylkesmannen i god tid før 1. november.

Vi har laget en liten hjelpevideo, for felter i søknaden som vi ser en del fyller ut feil.

 

Vedlegg til søknaden

Et vilkår for å få erstatning, er at du sender besetningsdata sammen med søknaden.

For medlemmer i Sauekontrollen kan besetningsdata enkelt hentes ut som individlister, se beskrivelse her https://www.animalia.no/no/Dyr/husdyrkontrollene/sauekontrollen/brukerveiledning

Brukere av Led Sau kan også enkelt lage besetningslister som lagres som pdf. Kontakt FM for en enkel beskrivelse, evt. kontakt Led-Sau direkte. Kontaktinformasjon finnes her: www.lindholtdata.no

Du kan også lage din egen individliste.

Listen skal minimum inneholde:

  • Alle individnummer i besetningen
  • Kobling mellom mor og lam
  • Dødsårsaker
  • Helse/sykdomsinformasjon

Ytterligere opplysninger kan underbygge kravet om erstatning.    

Vi anbefaler å laste opp vedlegg med besetningsdata på søknadssenteret. Dersom du sender vedlegget i posten, skal brevet være poststemplet senest 1. november, og sendes til følgende adresse: Fylkesmannen i Trøndelag, Postboks 2600, 7734 Steinkjer

Hjemkomne dyr

Dersom det gjenfinnes dyr i live etter at søknad er sendt inn, skal dette varsles til Fylkesmannen umiddelbart. Det er da viktig at disse individenes ID fremgår av meldingen. Dersom slik melding ikke gis, sier regelverket at erstatningen skal reduseres eller falle bort.

Normaltap

Fylkesmannen vil fortrinnsvis benytte data fra din egen besetning/beiteområde til utregning av normaltap, forutsatt at dataene oppfyller de rammene som er lagt for beregning av normaltapsprosenter. Du må fremlegge dokumentasjon for slike data for en periode på minst 8–10 foregående år.

Der data ikke fremlegges legger Fylkesmannen i Trøndelag til grunn prosentsatsene i tabell 1 som generelle satser ved beregning av normaltap.

Tabell 1: Generelle satser for normaltapsprosenter for sau og lam 2020

Område

SAU

LAM

Gamle Nord-Trøndelag fylke med hele Fosen

2,0

5,0

Hemne, Snillfjord, Agdenes og Orkdal kommuner

1,5

4,0

Rindal kommune

1,2

4,84

Øvrige deler av gamle Sør-Trøndelag fylke

1,0

4,0

Trenger du hjelp?

Dersom du har spørsmål om utfylling av søknad og vedlegg, ta kontakt med Fylkesmannen i Trøndelag på telefon 74 16 80 00. Har du problemer med innlogging, passord etc. til søknadssenteret, må du ta kontakt med Miljødirektoratets hjelpetelefon: 951 23 500 eller via e-post: esshjelp@miljodir.no.

Behandling av søknaden

Det er Fylkesmannen som behandler søknadene og utbetaler erstatningen. Utbetaling skal som hovedregel skje innen 31. desember i tapsåret.

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.