Omgjør eget vedtak

Fylkesmannen i Trøndelag har i dag omgjort sitt vedtak og gir avslag på søknad om skadefelling på en bjørn i Namsskogan. 

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 12.07.2019

8. juli i år ga Fylkesmannen i Trøndelag skadefellingstillatelse på en bjørn i deler av Namsskogan kommune. Tillatelsen til å felle en bjørn ble gitt etter en del tap av sau i Strompdalen. 

DNA prøver 

Det ble tatt DNA-prøver ved kadaver i området og analysen av DNA-prøvene viste at bjørnen er en binne. Dette var ny kunnskap for Fylkesmannen. Dette er et individ som ikke er kjent fra området tidligere. På bakgrunn av dette trakk Fylkesmannen tidligere denne uken fellingstillatelsen som var gitt, og varslet samtidig at det vil bli gjort en ny vurdering. 

I dag har Fylkesmannen omgjort sitt vedtak, og Fylkesmannen avslår søknad om fellingstillatelse. Dette innebærer at det ikke er lov å felle bjørn i området. 

Binner har en større betydning for å oppnå vedtatt bestandsmål for arten. Av den grunn er terskelen for å få fellingstillatelse en del høyere, sier fungerende klima- og miljødirektør Marit Lorvik. 

Fylkesmannen gir samtidig tilskudd til intensivt tilsyn i området.

Fakta

Fylkesmannen har siden 1. juni behandlet 13 søknader om skadefelling på bjørn, ulv, gaupe eller kongeørn. 

Bjørn: 5 tillatelser, 3 avslag. 1 bjørn er felt på skadefelling. 

Ulv: 1 tillatelse med 2 forlengelser. 

Gaupe: 1 tillatelse.

Kongeørn: 1 avslag.

Forvaltningen av rovvilt

Her kan du lese mer om forvaltingen av rovvilt.

 

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.