Endret søknadsfrist rovvilterstatning tamrein

Ny frist for å søke om erstatning for tamrein tapt til fredet rovvilt er 31. mai 2024.

Publisert 26.03.2024

Etter en endring på forskriften om erstatning for tap og følgekostnader når tamrein blir drept eller skadet av fredet rovvilt er fristen for å søke erstatning nå 31. mai. Endringen trådte i kraft 19. mars 2024. Det er foreløpig uavklart om søknaden kun kan leveres elektronisk via Miljødirektoratets søknadssenter, eller om det fremdeles vil være  mulig å levere papirskjema.

Miljødirektoratets søknadssenter er samme sted som søknader om for eksempel midler til forebyggende og konfliktdempende tiltak (FKT) leveres.

Siste beskjed fra Miljødirektoratet er at skjemaet sannsynligvis er tilgjengelig fra den 15. mai. Søknadsskjemaet blir plassert her: Miljødirektoratet - Søknadssenter (miljodirektoratet.no)

Fristen sammenfaller med frist for å levere Melding om reindrift. 

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.