Midlertidig avgrensning av lisensfellingsområdet for ulv oppheves

Foto: Svein Vik

Statsforvalteren opphever midlertidig avgrensning av lisensfellingsområdet for ulv øst for Fv. 30 i Røros kommune. Lisensfelling av ulv kan igjen foregå over hele Trøndelag.

Publisert 11.12.2023

Den 19. oktober ble det dokumentert at en finsk-russisk ulv var på vandring i Härjedalen i Sverige. Den 4. og 5. desember ble det funnet spor av en ulv ved Rogen, kun få km fra grensa til Røros kommune. Ved hjelp av analyser av innsamlede DNA-prøver er det nå slått fast at dette var den samme finsk-russiske innvandreren.

Den 7. desember ble det sporet en ulv på isen på Femunden, og den 10. desember ble det samlet inn DNA-prøver fra en ulv ved Femund i Innlandet. Disse prøvene er nå analysert, og det er ulven fra Rogen som har vandret sørover. Ulven er sporet videre sørover, og det er ikke lengre grunnlag for midlertidig stans i lisensfellingen øst for Fv. 30 i Røros kommune.

I klageavgjørelse om lisensfelling av ulv utenfor ulvesona har Klima- og miljødepartementet klargjort at «statsforvalterne har myndighet til å kunne stoppe lisensfellingen ved mistanke om at genetisk verdifulle dyr er på vandring i områdene der lisensfelling pågår». 

 

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.