Omgjøring av kommunale vedtak om motorferdsel i utmark

Mann kjører ATV
Mann kjører ATV Foto: mostphotots.com.

Statsforvalteren i Trøndelag omgjør Rindal kommune sitt vedtak som åpnet for kjøring på barmark med minigraver og sekshjuling. Samtidig varsler Statsforvalteren mulig omgjøring av Nærøysund kommune sitt vedtak som åpnet for bruk av ATV på barmark.

Publisert 10.01.2022

Dispensasjonen som Rindal kommune i fjor ga ble gitt på et generelt grunnlag for hele kommunen, med gyldighet ut 2023. Det var et selskap som driver med hytteservice som søkte om kjøring på barmark med minigraver og sekshjuling.

Vedtaket fremstår som en rammetillatelse, uten den konkrete vurderingen som forutsettes etter motorferdsel-forskriften § 6. Vedtaket anses derfor å være i strid med motorferdselregelverket, og er dermed ugyldig. Av den grunn omgjør Statsforvalteren kommunens vedtak. I sitt vedtak om omgjøring kommer Statsforvalteren med flere anbefalinger på hvordan kommunen kan behandle saken fremover på en smidig måte.

Varsler også mulig omgjøring i Nærøysund

Samtidig med at Statsforvalteren nå omgjør Rindal kommune sitt vedtak, varsles det samtidig mulig omgjøring av Nærøysund kommune sitt vedtak som åpnet for bruk av ATV på barmark.

I fjor søkte et utmarkslag om tillatelse til å kjøre bagasje og utstyr til en hytte ved Erikfjellvatnet. Kommunen ga tillatelse til kjøring på snødekt mark, og senere samme år ga utvalg for næring og miljø dispensasjon fra motorferdselloven for kjøring på barmark.

Kan stride mot regelverket

I vedtaket fra kommunen ble det ikke gitt noen føringer på antall turer, og kjøringen kunne utføres av alle medlemmene i utmarkslaget

-Vår foreløpige vurdering er at vilkårene knyttet til dispensasjon ikke synes å være oppfylt. Derfor kan dispensasjonen som er gitt være i strid med motorferdselloven. Av den grunn varsler vi mulig omgjøring av vedtaket, sier seksjonsleder Anne Sundet Tangen hos Statsforvalteren i Trøndelag.  

Det aktuelle utmarkslaget får nå mulighet til å komme med en uttalelse i saken, før Statsforvalteren konkluderer i saken.

De siste årene har Statsforvalteren i Trøndelag behandlet flere lignende saker i andre kommuner i fylket. Dette gjelder blant annet kommunene Meråker, Lierne og Røyrvik. I arbeidet med disse sakene er det de siste årene gjort flere regelverksavklaringer med overordnet myndighet.

Statsforvalterens rolle

Statsforvalteren veileder kommunene om gjeldende regelverk og gjennomfører lovlighetskontroll av kommunale vedtak om motorferdsel i utmark og vassdrag. 

Kontaktpersoner