Utslippstillatelse – Nutrimar

Fylkesmannen i Trøndelag har nå sluttbehandlet en omfattende utslippssøknad fra Nutrimar. Bedriften får utvide produksjonen basert på nytt råstoff, men det er strenge vilkår i utslippstillatelsen.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 03.07.2020

Bedriften Nutrimar har fram til nå prosessert biprodukter av laks, men ønsker å utvide virksomheten ved å bruke kylling og tare som råstoff. Av den grunn har bedriften søkt om utslippstillatelse. Fylkesmannen har gitt bedriften tillatelse, men i mindre omfang enn omsøkt. Bedriften har over tid hatt til dels omfattende luktproblem, noe som Fylkesmannen jevnlig får klager om.

Rekke krav i tillatelsen

-Det blir stilt en rekke krav i den nye utslippstillatelsen som bedriften får og rammen for tillatelsen er ikke like omfattende som det bedriften i utgangspunktet ønsker, sier klima- og miljødirektør Bjørnar Wiseth.

Han viser til at det ikke åpnes for økt produksjon med laks som råstoff, samtidig med at kravene til prøvetaking har blitt skjerpet. Bedriften pålegges å gjennomføre jevnlige lukt- og vannmålinger for å dokumentere at kravene i tillatelsen er oppfylt, og må fra nå av ta månedlige prøver og rapportere til Fylkesmannen. Tillatelsen begrenser også produksjonstiden med kylling som råstoff. Her tillates drift i ukedagene, mellom kl. 07.00 på mandag til 15.00 på fredag, og tillatelsen er midlertidig fram til 1.juli 2021

Ønsker bedre kommunikasjon

I et forsøk på å bedre dialogen mellom naboene og bedriften har Fylkesmannen satt som vilkår at bedriften må hente ekstern kompetanse på kommunikasjon.

 

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.

Kontaktpersoner