Trondheim Sorteringsanlegg i Lia har fått endret sin tillatelse.

Statsforvalteren endrer Franzefoss Gjenvinning AS sin tillatelse etter forurensningsloven til mottak, mellomlagring og behandling av avfall, kasserte fritidsbåter og mindre yrkesfartøy på Trondheim sorteringsanlegg i Lia.

Publisert 05.02.2024

Tillatelsens årlige ramme er ikke endret. Den er på 60 000 tonn. Rammen for samtidig lagring er økt med 50 tonn, til 15 250 tonn avfall.

Tillatelsen gis på visse vilkår og er gyldig fra dags dato.

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.