Midlertidig tillatelse til brenning av farlig avfall

Heimdal varmesentral har fått en midlertidig tillatelse til å brenne farlig avfall. Fylkesmannen stiller en rekke krav i tillatelsen som kun gjelder for 2021.

Publisert 08.12.2020

Heimdal varmesentral har levert fjernvarme til Trondheim siden de startet opp i 1985. Ved å brenne husholdnings- og næringsavfall kan anlegget levere fjernvarme. Anlegget som består av tre separate ovnslinjer har i dag tillatelse til å behandle 240.000 tonn avfall årlig, inntil 30 tonn per time.

I mars i år søkte Statkraft varme as, som eier Heimdal varmesentral, om å få brenne farlig avfall, i det som kalles kategori grønn. Dvs. olje og fettavfall, maling, lim, lakk og trykkimpregnert trevirke med mer.

Midlertidig tillatelse

Fylkesmannen i Trøndelag har nå sluttbehandlet søknaden og gir selskapet tillatelse til å brenne farlig avfall. Seksjonssjef Marit Lorvik ved Fylkesmannens klima- og miljøavdeling forteller at tillatelsen er midlertidig, og at det er stilt krav om jevnlig prøvetaking for å se til at de samlede utslippene fra anlegget ikke øker.

I tillatelsen presiserer Fylkesmannen at det er viktig med en lav innblandingsgrad av farlig avfall. Dette for å sikre tilstrekkelig god forbrenning. Det er derfor krav om at det ikke skal være mer enn tre prosent innblanding i den totale avfallsfraksjonen i forbrenningsovnene. Innblandingsprosenten for trykkimpregnert eller kreosotimpregnert trevirke kan være ti prosent, men kan da ikke blandes med annet farlig avfall.

De samlede grenseverdiene for utslipp er de samme som før - både for utslipp til luft og utslipp til vann. Tillatelsen er gjort midlertidig for å få frem dokumentasjon på at behandling av disse avfallstypene ikke fører til økte utslipp.

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.