Industrien må betale gebyr for årsrapporter

Fra 2024 må virksomheter med tillatelse etter forurensningsloven betale gebyr for saksbehandling av årsrapporten.

Publisert 12.02.2024

Den 21. august i fjor vedtok Klima- og miljøverndepartementet at virksomheter med tillatelse etter forurensningsloven, som har krav om årsrapportering (egenkontrollrapportering), skal betale gebyr for myndighetens saksbehandling. Dette ble gjort som en endring av forurensningsforskriften kapittel 39, som fra før regulerer gebyr for tilsynsarbeid og saksbehandling av søknader. Formålet er mer ensartet gebyrpraksis og bedre kvalitet, og er i tråd med prinsippet om at forurenser skal betale.

Endringen medfører at virksomhetene må betale gebyr av Statsforvalterens arbeid fra og med 2024, det vil si av årsrapportene for 2023 og fremover.

Den vedtatte gebyrsatsen for saksbehandlingen av årsrapportene er gitt i forurensningsforskriften §§ 39-5 og 39-7. Satsen for i år er satt til kr 3900,-.

Les mer om endringene på Miljødirektoratet sin nettside.

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.