Grøntvedt Nutri AS får utslippstillatelse

Statsforvalteren i Trøndelag innvilger søknaden fra Grøntvedt Nutri om tillatelse til produksjon av fiskemel og fiskeolje i Ørland kommune. Tillatelsen kan ikke tas i bruk før også tillatelser etter annet lovverk er på plass.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 01.02.2021

Det var i november 2019 selskapet Grøntvedt Nutri AS søkte om produksjon av fiskemel og fiskeolje. Planen er å bruke et biprodukt (av sild og makrell) fra nabofabrikken Grøntvedt Pelagic AS som råstoff. I etterkant av søknaden er det også gitt en del tilleggsopplysninger til saken.

Åpner for 20 tusen tonn

Statsforvalteren gir Grøntvedt Nutri AS en tillatelse etter forurensningsloven til en årlig produksjon av 10 tusen tonn fiskeolje og 10 tusen tonn fiskemel. Tillatelsen er gyldig frem til ett år - etter det blir fastsatt nye BAT-verdier. (Verdier for utslippsnivå for slakterier og animalske biprodukter). Statsforvalteren vil da revidere tillatelsen, og sette nye vilkår, i tråd med forpliktende utslippsnivåer assosiert med BAT (BAT-AEL).

Opp- og nedsider vurdert

-Vi har vurdert de forurensningsmessige ulempene ved tiltakene opp mot de fordeler og ulemper som tiltakene for øvrig vil medføre. Ved fastsettingen av vilkårene i tillatelsen har vi lagt til grunn hva som kan oppnås med beste tilgjengelige teknikker – slik at belastningen for naboer skal bli så liten som mulig, sier klima- og miljødirektør Bjørnar Wiseth hos Statsforvalteren i Trøndelag.

Andre tillatelser må på plass

Fabrikken ligger i et område hvor det skal utarbeides en ny reguleringsplan. Fra Ørland kommune sin side er det derfor gitt dispensasjon for to tiltak (fiskeoljetanker, scrubb og piper) for to år. Dispensasjonssøknaden for propantanken er ikke ferdig behandlet.  I sitt oversendelsesbrev til selskapet understreker Statsforvalteren at Grøntvedt Nutri AS også må innhente nødvendige tillatelser fra andre myndigheter, og at utslippstillatelsen ikke kan benyttes før andre tillatelser etter annet lovverk er på plass.

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.