Funn av død laks i Homla

Død laks i Homla Foto: Stein Hofstad

Statsforvalteren undersøker i samarbeid med flere aktører hva som kan ha ført til laksedød i Homla.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 21.10.2022

Malvik kommune og Statsforvalteren har de siste dagene mottatt meldinger om funn av død laks i elva Homla.

Totalt skal det dreie seg om et sted mellom 5 og 15 døde voksne laks. Funn av død gytelaks er ikke uvanlig i elvene i gytetida, men det kan også være en eller flere andre påvirkninger som gir høyere dødelighet enn normalt. Med ekstra belastninger av blant annet pågående veianlegg, og tidligere lignende hendelser i minnet, undersøker vi nå i samarbeid med flere aktører hva dette kan være.

Veterinærinstituttet vil undersøke fisk fra Homla og er interessert i å ta imot fersk dødfisk til dette formålet. Dødfisk som tas ut av elva i løpet av helga kan derfor oppbevares kjølig, eventuelt fryses lokalt og leveres til Veterinærinstituttet i Trondheim.

Vi ber om at det alle som ferdes i Homla, og særlig de som er i kontakt med fisk eller ferskvannsorganismer utviser forsiktighet ved flytting til annet vassdrag. Utstyr som flyttes mellom vassdrag skal desinfiseres med virkon etter instruks fra Mattilsynet.

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.