Forbud mot fiske i Driva

Skjermdump av Miljødirektoratets tipstjeneste.

Det er grunneierlaget som har ansvaret for å drive oppsyn, men vi er avhengig av at alle følger med. Det er viktig at alle tilfeller av ulovlig fiske rapporteres på Miljødirektoratets tipsside. På denne måten får vi et bilde på presset på vassdraget og kan vurdere å ha en felles kampanje med grunneierlag, Statsforvalter og Statens naturoppsyn. 

Publisert 22.03.2024

På forhånd takk! 

Driva grunneierlag, Sunndal kommune, Oppdal kommune, Statens naturoppsyn, Statsforvalteren i Møre og Romsdal og Statsforvalteren i Trøndelag.

Driva er ei lakseelv infisert med lakseparasitten Gyrodactylus salaris. I forbindelse med bekjemping av parasitten er det bygd en fiskesperre i Snøvassmelan i Sunndal. Ingen fisk kan fysisk vandre oppstøms sperra. Prosjketet «Bekjempelse av gyro» saltbheandler imidlertid sjøørret, Salmo Trutta, på fiskesperra og flytter den oppstrøms for gyting. Dessverre er antallet sjøørret som flyttes opp lavt og tilstanden for arten betraktes som dårlig.

På grunn av den dårlige tilstanden for sjøørret har Driva Elveeierlag i samråd med miljømyndigheten besluttet å stenge alt fisk etter sjøørret i hele den laks- og sjøørretførende delen av vassdraget. Med sjøørret menes også det som betegnes som brunørret, da dette er samme art.

Utdrag fra fiskeregler i Driva på Elveguiden.no:

§ 1 . Fisketid
Laks fra 1.juni til 31. august. Sjø- og brunørret er fredet - Både ovefor og nedenfor laksperra

§ 5. Regulering av fiske
All fiske ovefor Hengebrua/gangbrua på Vermøy er forbudt. Dette gjelder også alt fiske ovefor fiskesperra i Snøvassmelan.

§ 8. Straffebestemmelser
«Gebyr for fiske av sjøørret er 6000,-. Personer som blir tatt for fiske av sjøørret blir bortvist fra elva i 2 år».

Ønsker å vite mer om bekjempingen av lakseparasitten Gyrodatctylus salaris i Driva

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.