Utsetting av fisk i Trøndelag

Kultiveringsplan del 1 om utsetting av fisk er nå godkjent etter høring. Planen er utarbeidet av Fylkeskommunen og Fylkesmannen og gir retningslinjer for all utsetting av vill fisk i ferskvann i Trøndelag.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 07.06.2018

Det er gitt 17 høringsuttalelser. De fleste er tatt inn i dokumentet. Høringen har ikke ført til vesentlige endringer sammenlignet med høringsutkastet, men det er tatt inn tillegg og presiseringer fra flere høringsparter.

Den viktigste endringen er at kravet til dokumentasjon skjerpes, slik at det ikke gis tillatelse til fiskeutsetting hvis det finnes andre bedre tiltak. Det samme gjelder når behovet ikke er sannsynliggjort.

Anbefalinger:

  1. Vi ønsker en fortsatt restriktiv holdning til fiskeutsettinger. Utsetting av fisk bør kun foregå etter en grundig vurdering av nytteverdi og risiko, og bare der andre fiskeforsterkingstiltak ikke er hensiktsmessige.
  2. Det bør være et nært samarbeid mellom Fylkesmannen, Fylkeskommunen og Mattilsynet om tillatelser til fiskeutsetting.
  3. Alle påleggsutsettinger skal evalueres ut i fra intensjonen med pålegget og om mulig erstattes med biotopforbedrende tiltak. Også frivillige utsettinger bør evalueres.
  4. Vannområdene for vannregion Trøndelag skal fungere som fiskekultiveringssoner.
  5. I utgangspunktet skal det ikke føres fisk fra en kultiveringssone til en annen.
  6. Når utsettingstillatelse gis, skal det tilstrebes å nytte stedegne fiskestammer.
  7. Arbeidet for å hindre at fremmede fiskearter sprer seg til nye vassdrag må intensiveres.
  8. Det bør avklares hvilke offentlige databaser fiskeutsettinger skal registreres i.

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.