Fritidsfiske etter aure i sjøen om våren

Fiske er en viktig fritidsaktivitet for mange. Det er viktig å verne om sjøauren, og Fylkesmannen informerer her om fiskeregler.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 02.04.2018

Aure skal ikke fiskes i sjøen i mars og april måned. Forbudet gjelder fra Osen kommune og sørover, inkludert fjordene. Unntatt er Namdalen, hvor du kan fiske aure i sjøen med stang og håndsnøre fra land og fra båt hele året.

Det er viktig å la auren beite i fred langs strendene i vårknipa. Sjøauren er utsatt for en rekke menneskelige påvirkninger og er sårbar. Mange aurebekker er helt eller delvis ødelagt av forurensing og fysiske inngrep, for eksempel kanalisering, rørlegging eller tilslamming. Dette er avdekket blant annet i Verdalselva, Stjørdalselva, Nidelva og Gaula. Dessuten har overlevelsen i flere områder blitt vesentlig redusert på grunn av lakselus. Studier utført av NINA og Havforskningsintituttet ved Agdenes viser at sjøauren har redusert vekst og forhøyet dødelighet på grunn av lus som kommer fra oppdrettsområdene utenfor. Fiske etter aure i sjøen om våren har økt i popularitet, men mange bestander er så svekket at de ikke tåler beskatning, derfor er auren også fredet i flere vassdrag på tiende året.

 

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.