Kulturlandskapsprisen 2023 til Berit Jøssund og Even Grøseth

Dette er stort, vi blir litt rørt, sier Berit Jøssund (f.v) og Even Grøseth. Her mottar de prisen av landbruksdirektør Audhild Slapgård under landbrukskonferansen 2024 i Stjørdal. Foto: Skjalg Ledang / Statsforvalteren i Trøndelag

Kulurlandskapsprisen 2023 for Trøndelag er i dag, tirsdag 12.mars, tildelt Berit Jøssund og Even Grøseth for Nordgrenda i Melhus. De er valgt som mottakere av prisen for innsatsen de har lagt ned med "Gammelhusa oppi Grøseta".

Publisert 14.03.2024

Juryen mener "Gammelhusa oppi Grøseta" er et unikt eksempel på hvordan vi kan ta vare på et gammelt gårdstun, og hvor viktig det er med genuin interesse og et godt samarbeid med fagmiljøene i arbeid av denne typen.

Gårdsdrifta på gården ble flytta midt på 1960-tallet, da det ble bygd nytt fjøs og bolighus et stykke unne, men "farmor" ble boende i gammelhuset til 1975. Foreldrene til Even, Knut og Anne Jorunn, var opptatt av at "gammelhusan", med landskapet rundt, skulle vedlikeholdes for framtida, - en hadde ikke lov til å ødlegge "gammelhusan"! De første 40 åra ble dette gjort med egen arbeidskraft og egne midler. 

Etter hvert ble det behov for større tiltak enn vanlig vedlikehold. Stiftelsen Prestegårdslåna og restaureringemiljøet i Røros ble kontaktet og tatt med i planlegging. Gode medhjelpere, med Kristine Moe Kaasa i spissen, fikk til planer og finansiering fra kulturminnefondet, SMIL, fylkeskommunen, Melhusbanken og UNI-stiftelssen til restaureringsarbeid. 

I årene fra 2009 er fjøset, grunnmuren på hovedhuset, brufoten til lembrua, buret, kledning og vinduer restaurert. Alt gjort på en måte som viser respekt både for bygningene og håndtverket. Her er kun det som må skiftes blitt skiftet! Nå står taket på låna for tur!

Alle generasjoner i familien Grøseth gløder for "gammelhusan" og bruker mye tid på vedlikehold, både av bygningene og arealet rundt. De er opptatt av at folk skal kunne se, oppleve og bruke tunet og kulturlandskapet rundt. Arealene rundt gården er godkjent skjøtta med beitedyr og slått. Det siste tilretteleggingstiltaket de har gjort er å rydde trase for skiløype fram til gården. 

På Grøset stiller de gjerne gården til disposisjon for andre, og det er arrangert en rekke praktiske kurs om restaureringsarbeid. Rett før påske skal det være sagbrukskurs, fra skog til kledning, om alt fra utplukk av virke, til saging og bruk. 

Juryen poengterer at Berit Jøssund og Even Grøseth med familie fortjener all honnør for alt de har gjort og fortsatt gjør for å ta vare på "Gammelhusa oppi Grøseta".

Fagråd jordbruk er jury for prisen. Dette er ei faggruppe opprettet av Statsforvalteren i Trøndelag med representanter fra Statsforvalteren i Trøndelag, Trøndelag Bondelag, Nord- og Sør- Trøndelag Bonde- og småbrukarlag, Norsk landbruksrådgivning, Trøndelag Fylkeskommune, NIBIO og 2 representanter fra kommunene i Trøndelag.

Juryen gratulerer Berit Jøssund og Even Grøseth som verdige vinnere av kulturlandskapsprisen for 2023!

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.