Kulturlandskapsprisen 2021 tildelt Siri Sagvold Værdal og Tor Værdal

Kulturlandskapsprisen i Trøndelag 2021 går til Siri Sagvold Værdal og Tor Værdal.
Kulturlandskapsprisen i Trøndelag 2021 går til Siri Sagvold Værdal og Tor Værdal. Foto: Anders Mona / Statsforvalteren i Trøndelag.

Statsforvalteren i Trøndelag har tildelt Siri Sagvold Værdal og Tor Værdal, i Verdalsgrenda i Inderøy kommune, kulturlandskapsprisen for 2021.

Publisert 21.12.2021

De to får prisen for arbeidet de legger ned for å redusere avrenning fra jordbruksarealene ved å ha grasdekte vannveier i kornarealene, og for arbeidet de har gjort med oppgradering av hydrotekniske anlegg. De legger også ned en betydelig innsats for å skjøtte gravhaugene rundt gårdstunet.

Driver Verdal Indre

Siri Sagvold Værdal og Tor Værdal driver gården Verdal Indre. Ekteparet er fulltidsgårdbrukere og driver med smågrisproduksjon og korn på gården. De var blant de første i Trøndelag som etablerte grasdekte vannveier for å hindre erosjon og redusere avrenningen fra jordbruksarealene. Vannveiene tilsåes med ettårig raigras med ca. 2 kg grasfrø pr. dekar. Dette sikrer et jevnt og tett plantedekke.

I 2015 oppdimensjonerte de rørsystemet som ligger under de grasdekte vannveiene for å sikre at det klarer å ta unna alt vannet. Tiltaket ble finansiert med 50 % tilskudd over SMIL-ordningen. 

Tar vare på kulturminner og kulturlandskap

Siri og Tor har hatt søkelys på skjøtsel av kulturminner rundt gården helt siden de tok over, og driver med manuell skjøtsel av gravhaugene rundt tunet på gården. De har også satt opp informasjonsskilt om gravhaugene. Kulturstien i Verdalsgrenda går forbi disse. Det ligger en trimpost tilknyttet Inderøytur nede ved Borgenfjorden på eiendommen. Adkomsten er tilrettelagt for rullestol via en avlingsvei som eierne av Verdal Indre skjøtter. De sørger for at veien på 1 km har rullestolstandard, og grasstripa midt etter klippes med gressklipper.

Diplom og penger

Selve kulturlandskapsprisen er en diplom og pengegave på kr 15.000,- og blir tildelt den eller de som gjør en ekstraordinær innsats for jordbrukets kulturlandskap i Trøndelag. For 2021 ble det lagt ekstra vekt på innsatsen for vannmiljøet ved tildeling av prisen. Statsforvalteren fikk inn fire kandidater til kulturlandskapsprisen.

Utvelgelsen av prisvinneren er gjort av «Fagråd jordbruk» ved Landbruksavdelinga. Fagrådet er sammensatt av representanter fra Trøndelag Bondelag, Trøndelag Bonde- og småbrukarlag, Norsk landbruksrådgiving, kommunene, NIBIO,  Trøndelag fylkeskommune og Statsforvalteren i Trøndelag.

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.

Kontaktpersoner