Sju områder i Trøndelag utgjør våre utvalgte kulturlandskap

Beiting er viktig for å opprettholde biologisk mangfold og hindre gjengroing.
Beiting er viktig for å opprettholde biologisk mangfold og hindre gjengroing. Foto: Erik Stenvik / Statsforvalteren i Trøndelag.

Levende jordbruk gir oss verdifulle og innholdsrike kulturlandskap. I dag er det 46 områder i Norge som er valgt ut som Utvalgte kulturlandskap, sju av dem finner du her i Trøndelag.

Publisert 04.11.2021

Hvert område har sitt særegne landskap. Folkene som lever her tar vare på naturmangfold, kulturhistorie og jordbruksdrift gjennom tradisjonelle bruksmåter og vår tids bygdeliv. Statsforvalteren i Trøndelag har rollen som koordinator for arbeidet i fylket.

Her kan du bli bedre kjent med våre sju utvalgte kulturlandskap. (klikk på bildet)

 

Utvalgte kulturlandskap i Trøndelag

 

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.