Nettverkssamlinger for rus - og psykisk helsearbeid i 2024

Dato:
24. oktober 2024 09:00 - 15:30
Sted:
Bårdshaug herregård
Arrangør:
Statsforvalteren, KORUS, NAPHA, KBT, RVTS og brukerorganisasjonene Mental Helse, LPP og FHN
Målgruppe:
Dere som jobber med mennesker med psykiske lidelser og rusutfordringer. Ansatte i NAV. Ledere oppfordres til å delta. Erfaringsmedarbeidere og brukerrepresentanter. Samarbeidspartnere i spesialisthelsetjenesten.
Påmeldingsfrist:
24. september 2024 23:59

Statsforvalteren, KORUS, NAPHA, KBT, RVTS og brukerorganisasjonene Mental Helse, LPP og FHN inviterer til nettverkssamlinger i 2024. 

Publisert 05.04.2024

Samlingene arrangeres spredt i fylket slik at det blir kortes mulig reisevei for deltakerne.
Det er ønskelig at deltakere fra samme kommune melder seg på samme samling geografisk nærmest arbeidssted.
Ved skjev fordeling av antall påmeldte mellom kommunene forbeholder vi oss retten til å prioritere slik at alle kommuner kan være representert.

Tema for nettverkssamlingene:

  • Pårørende som ressurs.
  • Rettigheter og ev. behov for egen hjelp.
  • Kommunenes arbeid med forebygging av vold og overgrep
  • Opptrappingsplanen for psykisk helse- forebygging
  • Rus og forebygging

I alle samlinger skal eksempler på godt lokalt arbeid presenteres til glede og inspirasjon for andre.
Program for samlingen legges ut så snart dette er klart.
Samlingen er gratis og inkluderer lunsj. Reise må dekkes av deltakerne.
Nettverkssamlingen er gratis, men dersom du er påmeldt og ikke melder fra om at du ikke vil møte, vil du bli fakturert med kr. 800,- (Kostnad dagpakke).

Påmelding:

Dato:
24. oktober 2024 09:00 - 15:30
Sted:
Bårdshaug herregård
Arrangør:
Statsforvalteren, KORUS, NAPHA, KBT, RVTS og brukerorganisasjonene Mental Helse, LPP og FHN
Målgruppe:
Dere som jobber med mennesker med psykiske lidelser og rusutfordringer. Ansatte i NAV. Ledere oppfordres til å delta. Erfaringsmedarbeidere og brukerrepresentanter. Samarbeidspartnere i spesialisthelsetjenesten.
Påmeldingsfrist:
24. september 2024 23:59

Kontaktperson angående påmeldinger