Velkommen til årets smitteverndag i Trøndelag

Dato:
10. november 2023 09:00 - 15:15
Sted:
Prinsens gate 1 (Statens hus),Trondheim
Arrangør:
Statsforvalteren i Trøndelag
Målgruppe:
Smittevernleger i institusjoner, kommuner, helseforetak, kommuneoverleger, annet helsepersonell som jobber med smittevern
Påmeldingsfrist:
6. november 2023 15:00

Smitteverndagen er for smittevernleger i institusjoner, kommuner, helseforetak, kommuneoverleger, annet helsepersonell som jobber med smittevern.

Publisert 18.09.2023

Kurset er blitt godkjent av legeforeningen for videre og etterutdanningen i allmenn – og samfunnsmedisin med 6 poeng.

Kurset er gratis inkludert bevertning.
Reise og opphold betales av den enkelte kursdeltaker selv.

Se vedlagt program- små justeringer kan forekomme.

Vennligst kryss av i påmeldingsskjema dersom det ønskes kursbevis. Dette sendes ut digitalt i etterkant.