Webinar om barnekoordinatorordningen - status og erfaringsdeling

Dato:
7. september 2023 09:00 - 11:00
Sted:
Webinar - Teams
Arrangør:
Statsforvalteren

Statsforvalteren inviterer til erfaringsdeling for arbeidet med barnekoordinator i Trøndelag.

Endringene i velferdslovgivningen med virkning fra 1. august 2022 innholder bestemmelser om samarbeid, samordning, barnekoordinator og individuell plan. 

Publisert 20.06.2023

Program

9.00 - 9.30: Kort gjennomgang av ordningen ved Statsforvalter

9.30 - 9.50: Erfaringsdeling fra to kommuner 

10.00 - 10.45: Erfaringsdeling i grupper

10.45 - 11.00: Oppsummering

Invitasjon er sendt til alle kommuner v/ koordinerende enhet som er bedt å sende inn problemstillinger, og svare på noen spørsmål i forkant.

Hvis andre har problemstillinger de ønsker belyst kan de sendes: gry.landmark@statsforvalteren.no

 

Det er ikke nødvendig med påmelding, deltakelse via lenken under.

Klikk her for å bli med i møtet

 

Nyttig info

Endringer i velferdstjenestelovgivningen | Statsforvalteren i Trøndelag 

 

Dato:
7. september 2023 09:00 - 11:00
Sted:
Webinar - Teams
Arrangør:
Statsforvalteren