Bo trygt hjemme- hva betyr det for kommunene?

Dato:
29. september 2023 08.30 - 09.30
Sted:
Webinar
Arrangør:
Det regionale støtteapparatet for Leve hele livet
Målgruppe:
Kommuneadministrasjon, politikere, helse og omsorg, teknisk, transport,
Publisert 27.06.2023

Birger Jensen og Sigbjørn Spurkeland fra Husbanken. 

Årets webinarrekke innehar høyaktuelle tema som vil være treffende for der vi nå befinner oss i Leve hele livet - Se lenke til flere webinarer.

Dato:
29. september 2023 08.30 - 09.30
Sted:
Webinar
Arrangør:
Det regionale støtteapparatet for Leve hele livet
Målgruppe:
Kommuneadministrasjon, politikere, helse og omsorg, teknisk, transport,

Kontaktpersoner

Dokumenter