Fagnettverket Nordre Trøndelag Demensforum inviterer til todagers konferanse

Dato:
9. mai 2023 09.30 - 10. mai 2023 14.30
Sted:
Rådhussalen på Steinkjer Rådhus
Arrangør:
Fagnettverket Nordre Trøndelag Demensforum
Målgruppe:
Helse- og omsorgspersonell i første- og andrelinjetjenesten som jobber i nordre del av Trøndelag (tidligere Nord-Trøndelag). Personer som er engasjert i demensomsorgen via frivillig arbeid.
Påmeldingsfrist:
12. april 2023 23.59

Fagnettverket er sammensatt av fagpersoner fra Helse Nord-Trøndelag HF, kommunene, Utviklingssenteret for sykehjem og hjemmetjenester i Trøndelag (USHT), Nasjonalforeningen for folkehelse i Trøndelag og Statsforvalteren.

Publisert 31.01.2023

Kurset vil søkes godkjent for aktuelle etter- og videreutdanninger via Legeforeningen og Sykepleieforbundet.
Andre faggrupper må selv sørge for å søke godkjenninger etter gjennomført kurs.

Deltakeravgift: Kr. 1200.-

Dato:
9. mai 2023 09.30 - 10. mai 2023 14.30
Sted:
Rådhussalen på Steinkjer Rådhus
Arrangør:
Fagnettverket Nordre Trøndelag Demensforum
Målgruppe:
Helse- og omsorgspersonell i første- og andrelinjetjenesten som jobber i nordre del av Trøndelag (tidligere Nord-Trøndelag). Personer som er engasjert i demensomsorgen via frivillig arbeid.
Påmeldingsfrist:
12. april 2023 23.59