Konferanse for kommunale helse og omsorgsledere

Dato:
29. september 2022 10.00 - 30. september 2022 14.00
Sted:
Scandic Hell Stjørdal
Arrangør:
Trøndelag Helse og omsorgslederforum i samarbeid med Statsforvalteren
Målgruppe:
Mellomledere i den kommunale helse og omsorgstjenestene

Trøndelag helse og omsorgslederforum arrangerer årets konferanse på Stjørdal 29.09.22 til 30.09.22. 

I 2021 gjennomførte vi en konferanse som vi fikk mange positive tilbakemeldinger på.  Vi håper at årets konferanse kan “skrive seg inn” i rekken av interessante og utviklende møtearenaer. I fjor var et av hovedtemaene Koronapandemi og erfaringer rundt denne både nasjonalt og lokalt, samt en presentasjon av Helseplattformen. Vi vil komme inn på disse tema også i år, men vi ønsker også å ha søkelys på mellomleder og dennes rolle - hvordan vi kan bidra i utviklingen av helse og velferdstjenestene på tvers av tradisjonelle organisasjonsmodeller med innbyggerfokus og myndiggjorte medarbeidere.

 

Spørsmål vedrørende påmelding og praktiske forhold rettes til:

Hilde Aabakken; hilde.aabakken@levanger.kommune.no

Reidun Hindrem; Reidun.Hidrum@indrefosen.kommune.no

Rolf Inge Elvbakken; rolf.elvbakken@levanger.kommune.no

Kjersti Skansen; Kjersti.Skansen@malvik.kommune.no


Bindende påmelding innen 07.08.22  - 

lenke til påmelding

Publisert 08.03.2022
Dato:
29. september 2022 10.00 - 30. september 2022 14.00
Sted:
Scandic Hell Stjørdal
Arrangør:
Trøndelag Helse og omsorgslederforum i samarbeid med Statsforvalteren
Målgruppe:
Mellomledere i den kommunale helse og omsorgstjenestene