Arbeid og aktivitet

Dato:
19. mai 2021 09.00 - 11.45
Sted:
Webinar
Arrangør:
Statsforvalteren i samarbeid med Rusmisbrukernes interesseorganisasjon (RIO), Kompetansesenter rus Midt-Norge (KoRus), Mental Helse, Nasjonal kompetansetjeneste for psykisk helsearbeid (NAPHA) og Kompetansesenter for brukererfaring og tjenesteutvikling(KBT).
Målgruppe:
Alle som er opptatt av å legge til rette for gode arbeids- og aktivitetstilbud til personer med rus- og psykiske helseutfordringer
Påmeldingsfrist:
14. mai 2021 23.00

Velkommen til et spennende webinar innen teaområde rus- og psykisk helse.

Publisert 21.04.2021

Arbeid og meningsfulle aktiviteter er viktige faktorer for bedring, livskvalitet og det å ha et verdig liv. Dette webinaret setter fokus på «Arbeid og aktivitet».

Ta en titt i programmet på høyre side, og meld deg på.


Påmeldingsfrist: 14.05.2021.

 

 

Dato:
19. mai 2021 09.00 - 11.45
Sted:
Webinar
Arrangør:
Statsforvalteren i samarbeid med Rusmisbrukernes interesseorganisasjon (RIO), Kompetansesenter rus Midt-Norge (KoRus), Mental Helse, Nasjonal kompetansetjeneste for psykisk helsearbeid (NAPHA) og Kompetansesenter for brukererfaring og tjenesteutvikling(KBT).
Målgruppe:
Alle som er opptatt av å legge til rette for gode arbeids- og aktivitetstilbud til personer med rus- og psykiske helseutfordringer
Påmeldingsfrist:
14. mai 2021 23.00