Digital Nettverkssamling for rus- og psykisk helsearbeid i Trøndelag

Dato:
7. april 2021 09.00 - 11.45
Sted:
Webinar
Arrangør:
Statsforvalteren i Trøndelag, Napha, Rio, Kompetansesenter rus Midt-Norge, Mental Helse og KBT
Påmeldingsfrist:
2. april 2021 23.59

Verdier og brukerinvolvering i praksis

Publisert 15.03.2021

Brukerinvolvering er fortsatt et utviklingsområde i rus – og psykisk helsetjenester og et satsningsområde for Statsforvalteren, kompetansemiljøene og brukerorganisasjonene. Derfor inviterer vi til et inspirasjonsseminar om temaet.

Foredragsholderne er håndplukket fra ulike deler av landet og vil belyse temaet fra ulike ståsteder.

  • Solveig Kjus, medforsker og erfaringsformidler, tar utgangspunkt i egne erfaringer med alvorlig psykiske vansker og sine møter med ansatte og ulike tjenester.
  • Ann Birgithe Eikhom, psykologspesialist og førstelektor i psykologi, har vært tett på implementeringen av tilbakemeldingsverktøy i Kristiansand kommune og vil fortelle om hvordan de har jobbet der for å få til en tilbakemeldingskultur.
  • Marthe Løkken, helsepedagog og prosjektleder, har vært prosjektleder for et utviklingsarbeid i Lillehammer, der de har jobbet konkret for å øke brukerinvolvering på systemnivå.

Målgruppe:

  • ansatte og ledere i de kommunale rus – og psykisk helsetjenestene i Trøndelag
  • ansatte i NAV
  • brukere i tjenestene og brukerorganisasjoner
Dato:
7. april 2021 09.00 - 11.45
Sted:
Webinar
Arrangør:
Statsforvalteren i Trøndelag, Napha, Rio, Kompetansesenter rus Midt-Norge, Mental Helse og KBT
Påmeldingsfrist:
2. april 2021 23.59