Lunsjwebinar om skolemiljø

Dato:
5. november 2020 11.30 - 12.00
Sted:
På nett
Arrangør:
Fylkesmannen v/oppvekst- og velferdsavdelingen
Målgruppe:
Ansatte ved skolene i Trøndelag

Vi inviterer alle ansatte ved skolene i Trøndelag til lunsjwebinar om skolemiljø. 

 

 

Publisert 30.10.2020

Fylkesmannen vil kort snakke om hva vi ser i vår behandling av skolemiljøsaker når det gjelder særskilt sårbare elever, og hva som menes med begrepet. Vi vil gi dere eksempler på god praksis knyttet til å kartlegge særskilt sårbare elever, hvordan dere kan følge spesielt godt med på disse elevene, og hvordan dere kan dokumentere arbeidet dere gjør.

Se opptak fra webinaret her:

 

Dato:
5. november 2020 11.30 - 12.00
Sted:
På nett
Arrangør:
Fylkesmannen v/oppvekst- og velferdsavdelingen
Målgruppe:
Ansatte ved skolene i Trøndelag